Isuru

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Isuru : Isuru INSTITUUT VAN URBAN PLANNING EN RENOVATIE


De Isuru , die sinds 1947 stedenbouwkundigen opleidt, organiseert sinds 2012 een Master in stedenbouw en territoriale planning (120 ects).

Deze training is bedoeld voor houders van een diploma hoger onderwijs (overgangsdiploma, master) en professionals (permanente educatie).

De Isuru verwelkomt studenten uit alle disciplines (landschapsarchitectuur, sociologie, architectuur, milieu, sociale en economische wetenschappen, beeldende kunst, rechten, enz.).

De faculteit bestaat uit beoefenaars en leraren actief in het universitair en hoger onderwijs, alle netwerken gecombineerd.

De master is gespreid over drie jaar, met cursussen gegeven in de avond van 18u tot 21u, wat de uitoefening van een beroepsactiviteit of de voortzetting van andere studies parallel mogelijk maakt.


informatie

Het Hoger Instituut voor Stedenbouw en Renovatie is een instelling voor sociale promotie die deel uitmaakt van de Saint-Luc-instituten in Brussel en een masteropleiding stedenbouwkunde organiseert. De Isuru werd in 1947 opgericht door Henri Gillis, ingenieur-architect en Gaston Bardet, stedenbouwkundige, in de context van de wederopbouw. Deze oprichters hadden het beroep van stedenbouwkundige en zijn onderricht in een humanistische benadering, multidisciplinair en geworteld in de praktijk die nog steeds de basis is van waarden van het instituut.

Isuru werkt samen met andere instellingen voor stadsplanning in België (UCL, ULB) en in het buitenland, waaronder het Instituut voor planning en stedenbouw van de Universiteit van Lille 2.

Isuru actief deel aan opleidingsnetwerken in stedelijke planning: APERAU (vereniging ter bevordering van onderwijs en onderzoek in ruimtelijke ordening en stedenbouw) en AESOP (Association of European School of Planning).

Isuru onderhoudt ook nauwe banden met de professionele omgeving om in lijn te zijn met de verwachtingen van het beroep. Als zodanig neemt de Isuru deel aan de brainstormsessies van de Kamer van Stedenbouwkundigen van België, de Europese Raad van Stadsplanners en ALUMNISU, de vereniging die haar "alumni" (alumni, Isuru @ gmail.com) samenbrengt.

Locaties

Sint-Gillis

Address
Rue d'Irlande, 57
1060 Sint-Gillis, Brussel, België

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Opleidingen

Deze school biedt ook: