Keystone logo
London Business Training & Consulting Geavanceerd Facility Management en Operations Excellence
London Business Training & Consulting

Geavanceerd Facility Management en Operations Excellence

London, Verenigd Koninkrijk

3 Weeks

Engels

Full time

Request application deadline

Request earliest startdate

GBP 8.225

Op de campus

Invoering

Deze cursus belicht de mogelijke gevolgen voor het algehele bestuur van de organisatie als gevolg van beslissingen en acties op het gebied van operationeel management, en leidt afgevaardigden door een proces om operationele naleving te waarborgen. Het richt zich op het bouwen van effectieve systemen voor prestatierapportage, niet alleen om de voortgang en het bereiken van de vastgestelde kernprestatie-indicatoren aan te tonen, maar ook om de specifieke en meetbare bijdrage van de Operations Management-functie aan de bredere organisatie te benadrukken, zowel vanuit financieel als vanuit kwaliteitsperspectief.

Deze cursus leidt deelnemers ook door de belangrijkste elementen van het integreren van duurzaamheid in activiteiten voor operationeel beheer om de impact op het milieu te verminderen. Het bevat een diagnostische toolkit om afgevaardigden in staat te stellen hun kennis te implementeren en wordt uitgebreid met het concept van "Triple Bottom Line" om objectief te meten en ervoor te zorgen dat People, Planet en Profit aantoonbaar zijn afgestemd op de dagelijkse activiteiten.

Deze cursus is ontworpen om deelnemers een diepgaand inzicht te geven in de kritieke elementen binnen succesvol Facility Management (FM). soorten activa, en afsluitend met het waarborgen van kwaliteit en wettelijke naleving binnen de FM-functie ter ondersteuning van de algehele naleving en governance van de organisatie.

Deze cursus biedt deelnemers ook de belangrijkste elementen om Facility Management Excellence te leveren, van het ontwikkelen en uitvoeren van de Facility Management-strategie tot het effectieve beheer van hoofdaannemers en onderaannemers, plus het bijbehorende vastlopende controle- en retentieproces, plus cruciaal het menselijke aspect van Facility Management om te zorgen voor een productief en gemotiveerd facilitair team.

De cursus wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste leerpunten, gevolgd door een actieplanningsoefening om de opgedane kennis en vaardigheden direct toe te passen wanneer u weer aan het werk gaat. Ondersteuning na de cursus is ook beschikbaar met betrekking tot de implementatie van uw actieplan, tot zes (6) maanden na voltooiing van de cursus.

Agenda

De impact van Operations Management op het bestuur van de organisatie

 • Zorgen voor naleving
 • Technieken voor continue verbetering

Operationeel managementrapportage

 • Effectieve rapportage van operationele prestaties
 • Financiële prestaties begrijpen en rapporteren
 • Kwaliteitslevering begrijpen en rapporteren

Duurzaam bedrijfsvoering

 • Milieuaspecten van Operations Management
 • Diagnostische toolkit voor operationeel beheer
 • Triple Bottom Line-concept en toepassingen

Operationele efficiëntie begrijpen en rapporteren

 • Verbeteringen in de cyclustijd
 • Lean Procesmanagement
 • Effectieve Root Cause analyse

Rol en bijdrage van facilitair management aan de organisatie

 • Effectieve strategieën voor facility management ontwikkelen
 • De facilitaire managementstrategie afstemmen op de concurrentiestrategie van de organisatie

Portefeuilles voor facilitair beheer

 • Het definiëren van de Facility Management-portfolio
 • Effectieve klantenserviceniveaus vaststellen
 • Opstellen van Key Performance Indicatoren

Faciliteitenbeheer – Naleving en bestuur

 • Zorgen voor naleving van de kwaliteit
 • Zorgen voor naleving van de wet
 • Bewaken, beheren en rapporteren van de prestaties van facility management

Faciliteitenbeheer – Gebruik van Industrie 4.0-technologieën

 • Bewakingssystemen op afstand
 • "Big Data" gebruiken en ontginnen om de FM-prestaties te verbeteren
 • Gebruik van voorspellende analyses

Facility Management Proces - Contractantbeheer

 • Het ontwikkelen en verbeteren van het "Snagging"-proces
 • Aansturen van aannemers en onderaannemers
 • Onderhoudsmanagement

Faciliteiten Risicobeheer

 • Levenscyclusrisico's begrijpen en beheren
 • Beheer van belangrijke facilitaire contracten
 • Beheren van retentie Aannemers en Onderaannemers

Facilitair Management Strategie

 • Facility Management Strategie en uitvoering
 • Effectief personeelsmanagement
 • Vaststellen van kritische succesfactoren

Effectieve ruimteplanning

 • Beoordelen van huidige en toekomstige ruimtebehoefte
 • Ontwikkeling van de ruimteplanningsstrategie
 • Communiceren van het plan aan de medewerkers

Cursusoverzicht

 • Samenvatting en samenvatting van de belangrijkste leerdoelen
 • Actieplanning

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor:

 • Operationeel Managers
 • Facilitaire Managers
 • Landgoedbeheerders
 • Interne Audit / Governance / Compliance functionarissen.

Leerresultaten

Na afronding van deze cursus zult u:

 • Waardeer en bouw effectieve governance-compliance op binnen Operations Management.
 • Effectief rapporteren over de uitvoering van de functie.
 • Creëer en verbeter duurzaamheid binnen de operations management functie.
 • Begrijp de rol en bijdrage van de FM-functie.
 • In staat zijn om de belangrijkste portfolio's en activatypen van Facility Management te definiëren en te beheren.
 • Zorg voor naleving, zowel op het gebied van kwaliteit als naleving van wettelijke normen.
 • Opstellen, ontwikkelen en implementeren Facility Management Strategie.
 • Effectief beheer van hoofd- en onderaannemers - inclusief beheer van haken en retenties, zowel operationeel als contractueel.
 • Effectief people management en dynamiek.
 • Implementeer een actieplan op uw werkplek met behulp van de kennis en vaardigheden die u tijdens de cursus hebt opgedaan.

Over de school

Vragen