Keystone logo
Ingeniarius Education

Ingeniarius Education

Ingeniarius Education

Invoering

INGENIARIUS is een in 2014 opgerichte kmo die in staat is om zeer innovatieve robotica-oplossingen te produceren en te leveren die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.

Robotica is onze passie, met onze expertise variërend van mechatronica tot besturing op hoog niveau, en onze use-cases variërend van uitdagende toepassingen met één robot tot multi-robot.

Missie

De missie van INGENIARIUS is het genereren en commercialiseren van nieuwe state-of-the-art producten en diensten binnen het domein van de mobiele robotica.

Systeembeleid

Als onderdeel van de activiteiten van INGENIARIUS zijn we toegewijd aan:

 • Lever betrouwbare en storende diensten en producten
 • Versterk de relatie met klanten en andere relevante belanghebbenden door aan hun behoeften te voldoen en hun verwachtingen te overtreffen
 • Opzetten van partnerschappen en netwerken met academische en niet-academische instellingen om gezamenlijke O&O&I te bevorderen
 • Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in al onze diensten en oplossingen
 • Begeleiden, betrekken en trainen van het Ingeniarius team

Kwaliteit en innovatie

Risicogebaseerd denken is aanwezig in ons hele team, zodat ons handelen wordt bepaald door het risico dat zich in een bepaalde situatie voordoet. We hanteren een preventieve strategie in al onze O&O&I-processen en fasen van de waardeketen door:

 • Het aannemen van O&O&I-beheertools en -normen
 • Een proactieve cultuur van zelfverbetering tot stand brengen
 • Systematisch verbeteren van de aanvaardbaarheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van onze oplossingen
 • Zorgen voor consistentie in de kwaliteit van onze diensten en producten
 • Het vertrouwen en de tevredenheid van klanten en andere belanghebbenden verbeteren

Bij INGENIARIUS passen we formeel een risicobeoordeling toe op:

 • Doelstellingen inherent aan de strategische inzet van het managementsysteembeleid
 • Waardeketenprocessen die een beslissende invloed hebben op het voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten
 • Voorafgaand aan de uitvoering van O&O&I-projecten
 • Verbetering en corrigerende maatregelen om kansen te benutten en negatieve effecten op de SGQI en op belanghebbenden te minimaliseren

Locaties

Locaties
 • Alfena, Portugal

Vragen