Keystone logo
Oostenrijk

Studie Academische cursus in Oostenrijk 2024

Verander valuta

Basis maandelijkse kosten van levensonderhoud

 • Huur in een gedeelde flat

  496
 • Aandeel nutsvoorzieningen

  106
 • Internet abonnement

  33
 • Lokaal vervoer

  50

Voorbeeld levensstijl kosten

 • Fastfood-combinatie

  9
 • bioscoopkaartje

  12
 • Pint lokaal bier

  4

Visumvereisten

 1. Reisvisum C (""Schengenvisum"): geeft recht op een verblijf in Oostenrijk en in alle andere Schengenlanden voor maximaal 90 dagen.
 2. Visa D (Oostenrijks nationaal visum, Aufenthaltsvisum D) - voor een verblijf van minimaal 91 dagen tot maximaal 6 maanden; niet nodig als u de Japanse nationaliteit heeft.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (tijdelijke verblijfsvergunning voor studenten) - voor een verblijf langer dan 6 maanden.

Welk type visum heeft u nodig?

Visa naam

Reisvisum C; Visum D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Prijs en valuta

EUR 71

 • Voor Visa C: 71 EUR
 • Voor Visa D: 176 EUR
 • Voor verblijfsvergunning: 141 EUR

De prijzen kunnen wijzigen.

Wie kan het visum aanvragen?

Onderdanen van EU- en EER-lidstaten, evenals Zwitserse onderdanen, hebben geen visum nodig voor Oostenrijk. Als ze langer dan 3 maanden in Oostenrijk verblijven, moeten ze echter binnen 3 maanden na binnenkomst in Oostenrijk een ""Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen"" aanvragen, een bevestiging van registratie bij het immigratiekantoor.

Andere buitenlanders moeten vóór binnenkomst in Oostenrijk een verblijfsvergunning voor studiedoeleinden (Aufenthaltsbewilligung Studierende) aanvragen bij de Oostenrijkse vertegenwoordigende instantie na ontvangst van de kennisgeving van toelating.

Waar kunt u de aanvraag doen?

Oostenrijkse vertegenwoordigende autoriteit (ambassade, consulaat-generaal)

Je moet persoonlijk een studentenvisum aanvragen bij de Oostenrijkse vertegenwoordigende instantie (ambassade, consulaat-generaal) voordat je naar Oostenrijk reist.

Website:

Hoe de aanvraag doen?

Alle visumaanvragers moeten persoonlijk verschijnen bij de Oostenrijkse ambassade/consulaat. Documenten die ter registratie moeten worden ingediend, zijn onder meer:

 1. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de vertegenwoordigende instantie; ook te downloaden van internet)
 2. Geldig paspoort (moet geldig zijn voor de gehele duur van uw verblijf in Oostenrijk)
 3. Kleurenfoto op paspoortformaat (tussen 3,5 x 4,5 cm en 4,0 x 5,0 cm)
 4. Geboortecertificaat
 5. Verklaring omtrent het gedrag (indien beschikbaar)
 6. Ziektekostenverzekering
 7. Kennisgeving van toelating van de Oostenrijkse onderwijsinstelling
 8. Bewijs van voldoende financiële middelen om de kosten van levensonderhoud 12 maanden vooraf te dekken (voor studenten tot 24 jaar: 426,57 EUR/maand; voor studenten ouder dan 24 jaar: 772,40 EUR/maand (deze bedragen zijn inclusief de huur voor de accommodatie tot 239,15 EUR in 2009), bijv.: spaarboekje/rekening in Oostenrijk / garantstellingsverklaring van een persoon die in Oostenrijk woont/Reischeques
 9. Bewijs van huisvesting (huurovereenkomst, verblijfsovereenkomst met een studentenhuis).

In Oostenrijk is het verplicht om je binnen drie werkdagen na binnenkomst in het land te registreren bij de gemeente (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt).

Wanneer moet je solliciteren?

Voor kortetermijnvisa (visum D): wacht 15 dagen op de verwerking. Visumaanvragen dienen idealiter minimaal 3-4 weken voor vertrek en maximaal 3 maanden voor vertrek te worden ingediend.

Voor langlopende visa: uw visumaanvraag wordt naar Oostenrijk gestuurd en de beslissing moet worden afgewacht in het thuisland - daarom moet de aanvraag ten minste 3 maanden voor de geplande aankomst in Oostenrijk worden ingediend. De algemene verwerkingsperiode voor een verblijfsvergunning is drie tot zes maanden totdat u een beslissing van de Oostenrijkse autoriteit ontvangt.

Alleen verblijfstitels (verblijfsvergunningen (Aufenthaltsbewilligung) en vestigingsvergunningen (Niederlassungsbewilligung) kunnen in Oostenrijk worden verlengd. U moet een verlenging aanvragen voordat de oorspronkelijke vergunning afloopt. Totdat er een besluit over de verlenging is genomen, mag u – ook nadat het verstrijken van uw oorspronkelijke vergunning – verblijf in Oostenrijk.

Verwerkingstijd

3 Months

Werkmogelijkheden

Onderdanen van de EU-landen, evenals Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland hebben geen werkvergunning nodig om in Oostenrijk te werken. Als de werkvergunning wordt verleend, zijn deze studenten niet beperkt in de omvang van hun werk, dwz hun toegestane werk is niet beperkt tot seizoenswerk of werk met een minimuminkomen (geringfügige Beschäftigung). Een van de vereisten voor de tewerkstellingsvergunning is dat de vacature niet kan worden vervuld door werklozen die zijn ingeschreven bij de arbeidsbemiddelingsdienst.

Studenten uit niet-EU-landen en Kroatië zijn onderworpen aan de wet betreffende de tewerkstelling van buitenlanders en hebben een tewerkstellingsvergunning nodig (Beschäftigungsbewilligung). Studenten met de nationaliteit van derde landen krijgen een werkvergunning voor maximaal 10 uur per week als ze studeren in een bacheloropleiding, studenten in een masteropleiding mogen met een werkvergunning maximaal 20 uur per week werken. Voor de periodes waarin geen colleges plaatsvinden is een fulltime dienstverband mogelijk. De arbeidskaart moet minimaal 6 weken voor aanvang van de tewerkstelling door de werkgever worden aangevraagd bij de arbeidsbemiddelingsdienst (Arbeitsmarktservice, AMS) en is alleen geldig voor een specifieke functie bij de specifieke werkgever.

Uren per week

10

Waarom heb je dit type visum nodig?

Uw visumaanvraag kan worden afgewezen als u geen bewijs kunt overleggen van de vereiste financiële middelen of als u onjuiste of onvolledige documenten verstrekt.