Noorse taal en samenleving voor buitenlandse studenten - programma van één jaar

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Wil je studeren in een prachtige arctische omgeving in het noorden van Noorwegen?

Kennis van de Noorse taal is een absolute vereiste om in Noorwegen te kunnen studeren.

Dit eenjarige programma in de Noorse taal en samenleving is een perfecte start als je gekwalificeerd bent voor en wilt doorgaan met een van de driejarige bachelors in engineering of de tweejarige masteropleiding in geïntegreerde bouwtechnologie aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en technologie in Narvik.

(Houd er rekening mee dat de lezingen in het kader van dit programma in het Noors worden gegeven. Je moet voor alle examens slagen om in aanmerking te komen voor toelating tot de Noorse bachelor- en masteropleidingen.)

Programma beschrijving

  • Duur: 1 jaar
  • Credits (ECTS): 60
  • Toelatingseisen: De aanvrager moet de algemene toelatingseisen voor de universiteit hebben voltooid. Dit omvat een vaardigheidsniveau in het Engels dat geschikt is voor het hoofdgerecht. Voorkennis van de Noorse taal is niet vereist. Om toegelaten te worden, moet je in aanmerking komen voor een van de bachelor-ingenieursopleidingen van de faculteit IVT. Kandidaten die gekwalificeerd zijn en willen doorgaan met onze masteropleiding Integrated Building Technology, kunnen ook solliciteren.
  • Toepassingscode: 9010

De studie is bedoeld voor voltijdstudenten en vereist toewijding en hard werken vanwege een zeer snelle vooruitgang. Terwijl ze zich continu concentreren op het leren van talen, maken studenten ook kennis met de Noorse beschaving, geschiedenis en literatuur. Het werken in groepen met een project in het tweede semester is een belangrijk onderdeel van de studie en geeft de studenten waardevolle ervaring met deze werkwijze.

* Het studieprogramma wordt geadverteerd onder voorbehoud van een voldoende aantal aanvragers en goedkeuring.

Leerresultaten

De studie is in overeenstemming met het volgende leerplan: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Het plan is gereguleerd door wetten met betrekking tot het introductieproces voor buitenlanders. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-04-19-358)

Het plan is gebaseerd op de niveaudefinitie in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR). Het raamwerk definieert drie belangrijke competentieniveaus in taal:

A - Basisgebruiker, B - Onafhankelijke gebruiker en C- Vaardige gebruiker

Deze drie niveaus zijn verder onderverdeeld in niveaus: A1, A2, B1 en B2. Het studieplan beschrijft taalvaardigheid op niveaus: A1, A2, B1 en B2.

Volgens het nationale curriculum Noors voor buitenlanders zijn de leerresultaten als volgt:

Kennis

De student heeft een basiskennis van de Noorse taal op niveau B2. De student is op de hoogte van taalkwesties in Noorwegen en heeft kennis van de belangrijkste kenmerken van de Noorse cultuur en samenleving. De student heeft kennis van het opstellen van een tekst in het Noors.

Vaardigheden

De student kan communiceren in het Noors en kan goed gesproken en geschreven Noors begrijpen. De student kan hedendaagse teksten, ie academische literatuur en technische literatuur, lezen en begrijpen. De student kan hoorcolleges in het Noors begrijpen en schrijven met een bevredigend niveau van morfologie, syntaxis en woordenschat. De student kan reflecteren op kenmerken van de Noorse samenleving.

Algemene competentie

De student heeft voldoende voorwaarden om studies te kunnen afronden waarbij lesmateriaal en cursusleesmateriaal in het Noors is. Via Noorse media kan de student actuele gebeurtenissen in Noorwegen en de rest van de wereld volgen.

Toelatingseisen

De aanvrager moet de algemene toelatingseisen voor de universiteit hebben voltooid. Dit omvat een vaardigheidsniveau in het Engels dat geschikt is voor het hoofdgerecht. Voorkennis van de Noorse taal is niet vereist.

Om toegelaten te worden, moet je in aanmerking komen voor een van de bachelor-ingenieursopleidingen van de faculteit IVT. Kandidaten die gekwalificeerd zijn en willen doorgaan met onze masteropleiding Integrated Building Technology, kunnen ook solliciteren (voor het Noorse taalprogramma).

Belangrijk! Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag correct wordt afgehandeld, dient u in het notatieveld te vermelden welke ingenieursopleiding u na het taaljaar wilt studeren. "

Lesgeven en beoordelen

De studie bestaat uit vier delen: basistaal, fonetiek, beschaving en literatuur. In beide semesters zijn er 16 wekelijkse bijeenkomsten. Na elke dagelijkse les moeten de studenten deelnemen aan discussiegroepen met andere buitenlandse studenten en ervaring opdoen met groepsleiderschap en het schrijven van rapporten.

Studenten zijn verplicht alle colleges bij te wonen. Studenten met meer dan 20% afwezigheid komen niet in aanmerking voor het eindexamen.

Het lesgeven zal afwisselen tussen hoorcolleges, groepswerk, oefeningen doen en huiswerk. Er worden regelmatig tests afgenomen. Al het "in te dienen werk" is verplicht.

In het tweede semester werken de studenten binnen een tijdslimiet van drie weken aan een project rond een bepaald thema. Studenten hebben de mogelijkheid om hun eigen leerstof te kiezen, maar de tutorial en praktische begeleiding worden hoe dan ook geboden. Het schriftelijke resultaat van dit werk moet worden goedgekeurd om in aanmerking te komen voor het eindexamen.

Portfoliobeoordelingen tellen mee voor 40% van het eindcijfer. Studenten moeten slagen voor de portfoliobeoordeling om in aanmerking te komen voor het examen, dwz het behalen van cijfer E of hoger op de twee toetsen waaruit het portfolio bestaat. De testen tellen elk voor 20% mee.

Het tentamen vindt plaats in mei en bestaat uit een tentamen dat meetelt voor 60% van het eindcijfer. Het tentamen duurt 6 uur en wordt beoordeeld aan de hand van de indelingsschaal A - F. Het schriftelijke deel van het tentamen wordt extern gecensureerd. Degenen die slagen voor het schriftelijk examen, komen in aanmerking voor een mondeling examen. Het mondeling tentamen kan het eindcijfer bijstellen en bevestigen. Het examen wordt ook extern gecensureerd. De duur van dit onderzoek is 30 minuten.

Vereisten voor toelating tot het examen: een goedgekeurd aanwezigheidsrecord, het project goedgekeurd en een goedgekeurde portfolio.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Lees Minder
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Meer Minder