De cursus

De Graduate Diploma Conservation Studies is een intensieve eenjarige conversiecursus die bedoeld is om afgestudeerden met een niet-conservatieve achtergrond in staat te stellen hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

Studenten hebben toegang tot een scala aan analytische apparatuur en leren van beoefenaars met uitgebreide ervaring. Ze kunnen ook profiteren van de sterke banden van het team met musea, professionele instanties en erfgoedbureaus.

Tijdens deze cursus wordt van studenten verwacht dat ze hun eigen portfolio's van gespecialiseerde tekeningen en foto's maken, en de kans krijgen om technische vaardigheden te ontwikkelen voor de behandeling van historische objecten. Studenten worden aangemoedigd om kansen te benutten om zichzelf bij live projecten te betrekken.

Onderzoeksgebieden, projecten

Het Center for Conservation and Cultural Heritage van de University of Lincoln werd in 2011 opgericht om academische onderzoeksactiviteiten op het gebied van natuurbehoud, geschiedenis en wetenschap in verband met de erfgoedsector te coördineren.

Leden delen een interesse in historische materiële cultuur en de conservering en analyse ervan. Ze hebben toegang tot op wetenschap gebaseerde methoden voor materiaalanalyse en de historische expertise die nodig is om het belang van deze analyse te verwoorden. Leden werken met de museale sector als conservator, curator en adviseur.

Onderzoeksthema's van de groep zijn onder meer onderzoek naar architecturale verf, culturele geschiedenis en historische en oude materialen.124245_photo-1544213456-bc37cb97df74.jpg Lizzie George / Unsplash

Hoe je bestudeert

Studenten hebben toegang tot een breed scala aan historische materialen en kunnen zich concentreren op hun corrigerende behandeling en preventieve conservering.

De samenstelling en uitvoering van de cursus zijn verschillend voor elke module en kunnen lezingen, seminars, workshops, onafhankelijke studie, praktisch werk in conserveringslaboratoria, onderzoek en een-op-een leren omvatten.

Contacturen en onafhankelijke studie

De wekelijkse contacturen voor dit programma kunnen variëren, afhankelijk van de individuele modules en het stadium van de studie. De postdoctorale niveau studie omvat een aanzienlijk deel van de onafhankelijke studie, het verkennen van het materiaal behandeld in lezingen en seminars. Als algemene gids wordt van de studenten verwacht dat ze elk uur in de klas ten minste twee-drie uur besteden aan een onafhankelijke studie. Neem voor meer informatie contact op met de programmaleider.

modules

Niveau 3

  • Toegepaste praktische vaardigheden (kern).
  • Conserveringsprocessen (kern).
  • Conservation Science (Core).
  • Conservation Theory (Core).
  • Documentatietechnieken (kern).
  • Preventief behoud (kern).

† Sommige cursussen bieden optionele modules. De beschikbaarheid van optionele modules kan van jaar tot jaar variëren en is afhankelijk van het behalen van het minimumaantal studenten. Dit betekent dat de beschikbaarheid van specifieke optionele modules niet kan worden gegarandeerd. Optionele modulekeuze kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid van het personeel.

Hoe je wordt beoordeeld

Beoordelingsmethoden

Studenten op deze cursus kunnen worden beoordeeld door cursussen bestaande uit een presentatie, een essay, een voortgangstest, rapporten, praktisch werk en portfolio's van tekeningen en foto's.

Beoordeling Feedback

Het beleid van de University of Lincoln over evaluatiefeedback is erop gericht ervoor te zorgen dat academici je in-course evaluaties snel aan je teruggeven - meestal binnen 15 werkdagen na de inzenddatum.

Toelatingseisen 2020-21

Honours degree in elke discipline of gelijkwaardige professionele ervaring.

Studenten in het buitenland moeten Engelse taalvaardigheid aantonen die gelijk is aan IELTS 6.0 in het algemeen, met een minimum van 5,5 in elk element.

Als u niet aan de bovenstaande IELTS-vereisten voldoet, kunt u mogelijk deelnemen aan een van onze cursussen Pre-sessie Engelse en academische studievaardigheden. Deze gespecialiseerde cursussen zijn ontworpen om studenten te helpen aan de Engelse taalvereisten te voldoen voor hun beoogde studieprogramma.

Opleiding te volgen in:
  • English (UK)
University of Lincoln
Laatst bijgewerkt op November 5, 2019
Deze cursus is Campus gesitueerd
Begindatum
sep 2020
Duration
1 - 2 jaar
Deeltijd
Voltijd
Prijs
15,900 GBP
internationaal - thuis / EU; £ 9.250
Deadline
jan 15, 2020
Op locaties
Op datum
Begindatum
sep 2020
Einddatum
aug 2021
Aanmeldingslimiet
jan 15, 2020

sep 2020

Location
Aanmeldingslimiet
jan 15, 2020
Einddatum
aug 2021

Change your World at the University of Lincoln | University of Lincoln