Geavanceerde strategische sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Geavanceerde strategische sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

Belangrijke informatie

 • Cursuscode: SM104
 • Duur: 8 dagen
 • Kosten: £ 4245

Cursusbeschrijving

Hoe CSR wordt beheerd

 • Begrijpen wat bedrijven willen van CSR
 • Kwaliteiten van goed CSR-management
 • Structurering van de CSR-functie
 • CSR als strategie
 • De businesscase voor CSR

CSR en governance

 • Theorieën van corporate governance
 • De 'aanjagers' van de hervorming van het ondernemingsbestuur
 • Internationale ontwikkelingen in corporate governance
 • Commentaar vanuit een CSR-perspectief

CSR-rapportage

 • De aard, uitdagingen en opkomst van CSR-rapportage
 • De opleving van de MVO-rapportage sinds het begin van de jaren negentig
 • Conventionele financiële rapportage en CSR-rapportage
 • Rapporteringskwesties voor bedrijfsbeheer

Stakeholder Management en Betrokkenheid

 • Betekenis en oorsprong van de stakeholder
 • CSR-normen
 • Stakeholder consensus: deviantie en uniformiteit
 • Overheid en bestuur

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 • De oorsprong en ontwikkeling van SRI
 • Duurzaam beleggen
 • Typen SRI-analyse en -praktijk
 • Verloving
 • Andere SRI-benaderingen
 • SRI-prestaties
 • Prestaties van de SRI-index
 • SRI-fondsprestaties
 • Marktgroei
 • Trends in SRI

De impact van CSR

 • Impact begrijpen
 • Verschillende dimensies van de impact van CSR
 • De uitdagingen om impact te bepalen

Kritiek op CSR

 • Introductie van kritieken op CSR
 • 'CSR is anti-business'
 • 'CSR is pro-business'
 • 'De reikwijdte van CSR is te beperkt'
 • CSR slaagt er niet in om zijn doelen te bereiken '
 • De toekomst van CSR
 • Waar is MVO-rubriek?
 • Mega-trends die van invloed zijn op CSR
 • Inbedding en integratie van CSR
 • Overgang en transformatie
 • De rol van het bedrijfsleven in de samenleving

Doelgroep

 • Hoofden van organisaties, hoofdofficieren, voorzitters, bestuursleden en directeuren.
 • Hoofden van afdelingen en senior managers
 • Managers van morgen die moderne bedrijfspraktijken willen ontwikkelen en manieren vinden om op een echt verantwoorde manier te handelen.
 • Degenen die zaken zien als steeds centraler in het aanpakken van mondiale zorgen en de verwachtingen van de maatschappij om verder te gaan dan het creëren van rijkdom, tegen een achtergrond van financiële crises, klimaatverandering, politieke verschuivingen en bevolkingsgroei.
 • Degenen die willen dat hun bedrijf de winst maximaliseert en tegelijkertijd publiekelijk verantwoordelijk zijn voor zijn sociale en ecologische record.
 • Degenen die zich zorgen maken over de rol van het bedrijfsleven in de moderne samenleving.

Leerresultaten

Na het voltooien van deze cursus, zult u kunnen begrijpen:

 • De verschillende doelen die bedrijven proberen te bereiken.
 • De soorten en niveaus van CSR die bedrijven vertonen.
 • De gedeelde lessen en gemeenschappelijke elementen van CSR-management.
 • Hoe CSR binnen bedrijven wordt beheerd.
 • De businesscase voor CSR.
 • Wat wordt bedoeld met 'corporate governance'.
 • De theorieën en 'drivers' van corporate governance.
 • Internationale ontwikkelingen in corporate governance.
 • De implicaties voor CSR.
 • De opkomst en ontwikkeling van CSR-rapportage.
 • Het vrijwillige karakter van de rapporten en de problemen rond deze functie.
 • De theorieën die kunnen helpen bij het verklaren van de praktijk van CSR en CSR-rapportage.
 • Nieuwe vormen van rapportage in het komende decennium.
 • Stakeholders als een managementconcept.
 • De verschillende soorten belanghebbenden en problemen met het 'stakeholder'-construct.
 • De rol van belanghebbenden bij het definiëren en implementeren van vrijwillige codes voor MVO-praktijken en -normen.
 • Stakeholder management.
 • De evolutie van maatschappelijk verantwoorde investeringen (SRI).
 • De belangrijkste benaderingen die worden gebruikt bij de besluitvorming over MVI.
 • De prestaties van SRI-fondsen.
 • Een overzicht van de internationale markt voor MVI en de ontwikkeling ervan in verschillende regionale contexten.
 • Opkomende trends in SRI.
 • Het belang van inzicht in impact.
 • De manieren waarop we leren over de impact en de manieren waarop deze wordt beoordeeld.
 • Een raamwerk voor het begrijpen van de verschillende dimensies om te beïnvloeden.
 • Een overzicht van de impact van CSR tot nu toe.
 • De uitdagingen bij het beoordelen van impact.
 • Waarom sommigen zeggen dat MVO anti-zakelijke of antivrije markten zijn.
 • Hoe sommigen beschouwen MVO als te pro-business.
 • Waarom CSR werd bekritiseerd omdat het niet overweg kon met belangrijke aspecten van de interactie van het bedrijfsleven met de samenleving.
 • Waarom sommigen vinden dat CSR rigoureuzer en strenger moet worden in haar aanpak.
 • De belangrijkste trends die van invloed zullen zijn op wat wordt bedoeld met CSR in de komende jaren.
 • Aspecten van hedendaags CSR die kunnen worden verfijnd of verbeterd.
 • Evoluerende soorten aanpak van CSR.
 • Wat MVO laat zien over de veranderende rol van het bedrijfsleven in de samenleving van de eenentwintigste eeuw.

Wat zit erbij:

 • 48 uur klassikale training
 • Apple iPad
Laatst bijgewerkt op dec 2019

Over de school

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... Lees meer

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. Lees Minder