Geavanceerde sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Geavanceerde sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

Belangrijke informatie

 • Cursuscode: SM105
 • Duur: 9 dagen
 • Tarief: £ 4645

Cursusbeschrijving

Introductie van CSR

 • Waarom CSR?
 • Definities van CSR
 • Ondernemingsbestuur
 • Een kader voor het begrijpen van CSR
 • Waarden motivatie
 • Beperkingen van CSR-kaders

Duurzame ontwikkeling

 • Betekenissen van 'duurzaamheid' en 'duurzame ontwikkeling'
 • Klimaatverandering en het broeikaseffect
 • De uitdaging voor het bedrijfsleven
 • Nieuwe modellen voor duurzaam ondernemen
 • Kapitaalmarkten en duurzame ontwikkeling
 • Signalen naar de markt
 • Beloning van financiële tussenpersonen

CSR in ontwikkelingslanden

 • Ontwikkelingsagent of ontwikkelingshulpmiddel?
 • Theorieën van ontwikkeling
 • Het kader voor bedrijfsarmoede
 • Zaken als een oorzaak van armoede
 • Zaken als slachtoffer van armoede
 • Bedrijf als een oplossing
 • Het beoordelen van de zakelijke reactie

Globalisering en CSR

 • De betekenis van 'globalisering'
 • Invloed van globalisering op het bedrijfsleven
 • CSR als antwoord op globalisering
 • Ongekende uitdagingen

Hoe CSR wordt beheerd

 • Begrijpen wat bedrijven willen van CSR
 • Kwaliteiten van goed CSR-management
 • Structurering van de CSR-functie
 • CSR als strategie
 • De businesscase voor CSR

CSR en governance

 • Theorieën van corporate governance
 • De 'aanjagers' van de hervorming van het ondernemingsbestuur
 • Internationale ontwikkelingen in corporate governance
 • Commentaar vanuit een CSR-perspectief

CSR-rapportage

 • De aard, uitdagingen en opkomst van CSR-rapportage
 • De opleving van de MVO-rapportage sinds het begin van de jaren negentig
 • Conventionele financiële rapportage en CSR-rapportage
 • Rapporteringskwesties voor bedrijfsbeheer

Stakeholder Management en Betrokkenheid

 • Betekenis en oorsprong van de stakeholder
 • CSR-normen
 • Stakeholder consensus: deviantie en uniformiteit
 • Overheid en bestuur

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 • De oorsprong en ontwikkeling van SRI
 • Duurzaam beleggen
 • Typen SRI-analyse en -praktijk
 • Verloving
 • Andere SRI-benaderingen
 • SRI-prestaties
 • Prestaties van de SRI-index
 • SRI-fondsprestaties
 • Marktgroei
 • Trends in SRI

Doelgroep

 • Hoofden van organisaties, hoofdofficieren, voorzitters, bestuursleden en directeuren.
 • Hoofden van afdelingen en senior managers
 • Managers van morgen die moderne bedrijfspraktijken willen ontwikkelen en manieren vinden om op een echt verantwoorde manier te handelen.
 • Degenen die zaken zien als steeds centraler in het aanpakken van mondiale zorgen en de verwachtingen van de maatschappij om verder te gaan dan het creëren van rijkdom, tegen een achtergrond van financiële crises, klimaatverandering, politieke verschuivingen en bevolkingsgroei.
 • Degenen die willen dat hun bedrijf de winst maximaliseert en tegelijkertijd publiekelijk verantwoordelijk zijn voor zijn sociale en ecologische record.
 • Degenen die zich zorgen maken over de rol van het bedrijfsleven in de moderne samenleving.

Leerresultaten

Na het voltooien van deze cursus, zult u kunnen begrijpen:

 • De context waarin het hedendaagse MVO heeft gebloeid.
 • De verschillende perspectieven op en definities van CSR.
 • De waarden die bedrijven worden gevraagd te handhaven.
 • De belangrijkste problemen waarmee hedendaags CSR worstelt.
 • Wat wordt bedoeld met de term 'duurzame ontwikkeling'.
 • De evolutie van duurzaamheid.
 • Het bewijs geleverd door wetenschappelijke rapporten over kwesties van klimaatverandering.
 • De uitdagingen die duurzame ontwikkeling met zich meebrengt voor 'business as usual'.
 • Nieuwe modellen voor duurzaam ondernemen.
 • De implicaties op de kapitaalmarkt van duurzame ontwikkeling.
 • De 'sociale' aspecten van duurzaamheid.
 • De rol van het bedrijfsleven in sociale en economische ontwikkeling.
 • Wat het betekent voor het bedrijfsleven om een ​​agent van ontwikkeling te zijn.
 • De omstandigheden waaronder het bedrijfsleven een ontwikkelingsrol op zich neemt.
 • De beperkingen van het bedrijfsleven als een kracht voor ontwikkeling.
 • Verschillende betekenissen van globalisering.
 • De belangrijkste gebieden waarop globalisering een impact heeft.
 • De manieren waarop globalisering handel, productie en investeringen heeft veranderd.
 • Hoe globalisering van invloed is op governance en de implicaties hiervan voor MVO.
 • CSR als zakelijke reactie op de uitdagingen van de globalisering, het identificeren van wat het aanpakt en het onderzoeken waarom sommigen het ontoereikend vinden.
 • Stakeholderpartnerschappen als antwoord op de aspecten van globalisering.
 • De verschillende doelen die bedrijven proberen te bereiken.
 • De soorten en niveaus van CSR die bedrijven vertonen.
 • De gedeelde lessen en gemeenschappelijke elementen van CSR-management.
 • Hoe CSR binnen bedrijven wordt beheerd.
 • De businesscase voor CSR.
 • Wat wordt bedoeld met 'corporate governance'.
 • De theorieën en 'drivers' van corporate governance.
 • Internationale ontwikkelingen in corporate governance.
 • De implicaties voor CSR.
 • De opkomst en ontwikkeling van CSR-rapportage.
 • Het vrijwillige karakter van de rapporten en de problemen rond deze functie.
 • De theorieën die kunnen helpen bij het verklaren van de praktijk van CSR en CSR-rapportage.
 • Nieuwe vormen van rapportage in het komende decennium.
 • Stakeholders als een managementconcept.
 • De verschillende soorten belanghebbenden en problemen met het 'stakeholder'-construct.
 • De rol van belanghebbenden bij het definiëren en implementeren van vrijwillige codes voor MVO-praktijken en -normen.
 • Stakeholder management.
 • De evolutie van maatschappelijk verantwoorde investeringen (SRI).
 • De belangrijkste benaderingen die worden gebruikt bij de besluitvorming over MVI.
 • De prestaties van SRI-fondsen.
 • Een overzicht van de internationale markt voor MVI en de ontwikkeling ervan in verschillende regionale contexten.
 • Opkomende trends in SRI.

Wat zit erbij:

 • 54 uur klassikale training
 • Apple iPad
Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... Lees meer

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. Lees Minder