Financieel beheer in de publieke sector - niveau 1

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Financieel beheer in de publieke sector - niveau 1

Belangrijke informatie

 • Cursuscode: PS105A
 • Duur: 5 dagen
 • Kosten: £ 2625

Cursusbeschrijving

Revenue Forecasting

 • Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA)
 • Exponentiële smoothing (EXS)
 • Transformatie voortschrijdend gemiddelde (TMA)
 • Regressie tegen de tijd
 • Een quasi casual voorspellingsmodel
 • Bepaling voorspellingsnauwkeurigheid

Resource Development Analysis

 • Het probleem definiëren: tekort aan inkomsten
 • Schatting van het tekort aan inkomsten
 • Ontwikkeling van inkomstenopties
 • Beoordelen van omzetopties
 • Beslissingen nemen

Kostenraming

 • Kostclassificatie
 • Totale kostenraming
 • Gemiddelde kostenraming

Kostenvergelijking

 • Berekening huidige waarde
 • Berekening van de geannualiseerde kosten

Incrementele kostenanalyse

Kosten-batenanalyse

 • Inleiding tot de kosten-batenanalyse
 • Problemen in de kosten-batenanalyse

Financial Performance Monitoring

 • Monitoringindicatoren bepalen
 • Onacceptabele prestaties detecteren
 • De oorzaken begrijpen en actie ondernemen

Doelgroep

 • Financieel en budgetpersoneel bij overheden.
 • Iedereen die geïnteresseerd is in overheidsfinanciën.

Leerresultaten

Na het voltooien van deze cursus kunt u:

 • Gebruik voorspellingshulpmiddelen.
 • Bepaal voorspellingsnauwkeurigheid.
 • Gebruik de nauwkeurigste tool voor prognoses.
 • Definieer een probleem met de bronontwikkeling.
 • Schat inkomsten tekort.
 • Ontwikkel omzetopties.
 • Beoordeel de opbrengstopties.
 • Bepaal optimale omzetopties.
 • Bereken de totale kosten, gemiddelde kosten, directe kosten, indirecte kosten, personeelskosten, bedrijfskosten en kapitaalkosten.
 • Voer kostentoewijzing uit.
 • Gebruik afschrijvingsmethoden voor kosten.
 • Pas gemiddelde kosten toe om de efficiëntie te bepalen.
 • Begrijp de concepten van contante waarde, toekomstige waarde, tijdswaarde van geld, disconteringsvoet.
 • Pas de actuele waarde van de kosten in de kostenvergelijking toe.
 • Aangepaste kosten toepassen in kostenvergelijking.
 • Begrijp vaste kosten, variabele kosten, marginale kosten en incrementele kosten.
 • Pas marginale kosten toe bij het nemen van beslissingen.
 • Pas incrementele kosten toe bij het nemen van beslissingen.
 • Bereken de netto contante waarde en de verhouding voordeel / kosten.
 • Begrijp de voorwaarden waarop een kosten-batenanalyse van toepassing is.
 • De kosten-batenanalyse toepassen bij de besluitvorming.
 • Bepaal juiste indicatoren voor monitoring.
 • Detecteer onaanvaardbare prestaties.
 • Detecteer prestatietrends.
 • Ontwikkel een compleet beeld van de financiële prestaties.
 • Identificeer oorzaken van underperformance.
 • Voer de juiste acties uit om de prestaties te verbeteren.

Wat zit erbij:

 • 30 uur klassikale training
 • Apple iPad
Laatst bijgewerkt op dec 2019

Over de school

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... Lees meer

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. Lees Minder